היסטוריה
היסטוריה ב' - שאלון 022116
חיפוש נושא בשאלון זה
נושאי הלמידה לבגרות
א. טוטליטריות, אנטישמיות ושואה
. נאציזם, אנטישמיות, מלחמת העולם השנייה והשואה
חלק ראשון: 1933-1939
חלק שני: ראשית מלחמת העולם השנייה עד מבצע ברברוסה (יוני 1941) והמדיניות כלפי היהודים באזורי הכיבוש
חלק שלישי: המלחמה העולמית והפתרון הסופי מקיץ 1941 עד כניעת גרמניה ויפן בשנת 1945
ב. בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון
1. המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות בשנים 1945-1949
עלייה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל